Kurumlarımızdan arzu ettiğiniz hizmeti alabilmeniz ve memnuniyetinizi sağlamak için, Medigold Sağlık Grubu Hasta İlişkileri Bölümü;

✦ Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz hakkındaki görüş ve önerilerini alır.

✦ Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirerek hasta ve hasta yakınlarının taleplerini de dikkate alarak hizmet kalitemizi artırmak için çalışır.

✦ Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bildirimi yapan hasta veya hasta yakınına geri dönüş yapılır.

Memnuniyetinizi ve mutluluğunuzu artırmayı amaçlayan Hasta İlişkileri Bölümü, sizlerin görüş ve önerilerinin de hastanemize katkı sağlayacağına inanır. Bu bilinçle Hasta İlişkileri Bölümü; olumsuz görüşleriniz ve şikâyetleriniz hususunda kurumun üst düzey yöneticileri ile birlikte çözüm üretir.

Hasta İlişkileri Bölümü’ne görüş ve önerilerinizi bildirmek için;

sikayayet

replika saat