ORGANİZAZYON YAPISI

GENEL MÜDÜRE BAĞLI BİRİMLER

 • Başhekim
 • Genel Müdür Yardımcısı
 • İşletme Müdürü
 • Muhasebe Ve Finans Müdürü
 • Kurumsal Pazarlama Ve İletişim Müdürü

GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA BAĞLI BİRİMLER

 • Başhemşire
 • Hasta Hizmetleri Müdürü
 • İnsan Kaynakları Müdürü
 • Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu
 • Medikal Muhasebe Sorumlusu
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • Çevre Sağlığı Uzmanı
 • Gece İdare Amiri

BAŞHEKİME BAĞLI BİRİMLER

 • Başhekim Yardımcısı
 • Doktorlar
 • Eczacı
 • Diyetisyen
 • Laboratuvar
 • Radyoloji
 • Anestezi
 • Fizik Tedavi
 • İşyeri Hekimi