Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

açık-tonlar (4)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri, 0-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektirdiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniklerimizde hem de yatarak hastanelerimizde yapılabilmektedir.Acil tıbbi durumlarda ise tüm birimlerimizdeki acil servislerimiz çocuklarımıza yeterli müdahalede bulunacak personel ve teçhizata sahiptir. Bölümün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Bu yüzden,tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterilirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır. Bebeklerimizin kontrol muayeneleri, doğumdan itibaren ilk olarak 1. haftada dilerlerse evlerinde, daha sonra ise ilk yıl 1 veya 2 ayaralarla 2. yıldan sonra ise 6 ay veya 1 yıl aralarla yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilerek,Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önüne alınarak aşıları yapılmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda ise gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizin de önerileri göz önüne alınarak tedavileri gerçekleştirilecektir.

– Sağlam Çocuk Takibi

– Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri

– Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi

– Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi

– Aşı Uygulamaları ve Hasta Takibi ile birlikte Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesi ve Takibi

– Aşı Programı Oluşturulması ve Takibi

– Çocukluk Çağı Taramaları

– Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri

– Aile Eğitimi

– Pediatri uzmanı denetiminde gerçekleştirilen doğumlar

– Monitarizasyon ve yenidoğan hastalıkları takibi ve tedavisi

– Yenidoğan Sarılığı Takibi, Fototerapi Tedavisi

– Yenidoğan Yoğun BakımHizmeti

– Emzirme Danışmanlığı ve Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri

– Yenidoğan Bakımı Eğitimi hizmetlerimiz; alanlarında uluslararası tıp otoritelerinin onayından geçmiş en yeni, en doğru yöntemler ve çağdaş teknoloji ürünü araç ve gereçler kullanılarak hastalarımıza sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için; Çağrı Merkezi ile İletişime Geçiniz.

RANDEVUALWHATSAPPHATTIÇAĞRIMERKEZİ